Rezervace strojů

Letní sezóna skoro každoročně startuje velkým výkyvem vysokých teplot

a tak si v předstihu zarezervujte stroj . . .

Tel.: 777 794 118

Email: gastro@lotos-kolin.cz

 

Rezervace strojů probíhá u nového zákazníka složením blokační částky,

která se následně odečte od částky z kauce stroje, při vlastním předání stroje

do pronájmu.